top of page

شاشة حالة

כותרת המקרה

גניבת כבשים

סוג מקרה

פגיעה ברכוש

תאריך המקרה

28.3.22

מקום ההתרחשות

שיעב אל-בטם

תאור המקרה

בעת שחקלאי רעה את צאנו בשטח מרעה שמדרום לבתי הקהילה, הופיע במקום מתנחל, הכניס את הכבשים שלו לאותו שטח והבהיל את הצאן שהתפזר. לאחר שאסף את הצאן וחזר לביתו גילה רועה הצאן כי שבע מכבשיו נגנבו. מידע באדיבות בצלם: https://www.btselem.org/hebrew/settler_violence_updates_list?f%5B2%5D=date%3A%28min%3A1648166400%2Cmax%3A1649116800%29&page=1#214138

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

בלי

צורת טיפול השלטונות

bottom of page