top of page

شاشة حالة

כותרת המקרה

הצתת מטע זיתים

סוג מקרה

פגיעה ברכוש

תאריך המקרה

27.5.22

מקום ההתרחשות

אל-מור'ייר

תאור המקרה

מתנחלים הגיעו למטע זיתים שמצפון לכפר והציתו אותו. השריפה כילתה כ-40 עצי זית בני לפחות 35 שנה. מידע באדיבות בצלם: https://www.btselem.org/hebrew/settler_violence_updates_list?f%5B2%5D=date%3A%28min%3A1653436800%2Cmax%3A1654128000%29#214279

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

בלי

צורת טיפול השלטונות

bottom of page