top of page

شاشة حالة

כותרת המקרה

תקיפת פלסטיני

סוג מקרה

פציעה

תאריך המקרה

3.4.22

מקום ההתרחשות

חברון

תאור המקרה

פלסטיני הלך למסגד הסמוך לביתו בשכונת ג'בל ג'אלס כשלפתע הגיחה מולו מכונית, שחסמה את דרכו. מתנחל שישב במכונית פנה לפלסטיני בעברית, שפה שאינו מבין, ואז יצא מהמכונית והחל לתקוף את הפלסטיני, שניסה להתגונן ולהדוף אותו. המתנחל הוציא ממכוניתו אלה והיכה בה את הפלסטיני, שניסה לחמוק ממנו ולתפוס את האלה, עד שזו נפלה על הקרקע. בשלב זה שלף המתנחל אקדח וכיוון אותו לפלסטיני, שהחל לצעוק לעזרה. תושבים שהיו בדרכם לתפילה ניגשו למקום ואז ברח המתנחל במכוניתו. מידע באדיבות בצלם: https://www.btselem.org/hebrew/settler_violence_updates_list?f%5B2%5D=date%3A%28min%3A1648684800%2Cmax%3A1649548800%29#214132

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

אלות

צורת טיפול השלטונות

הפלסטיני שב לביתו והתקשר למשטרה. שוטר שהגיע כעבור זמן-מה גבה את עדותו והציע לו להגיש תלונה בתחנת המשטרה בקריית ארבע. הפלסטיני הגיע לתחנה עוד באותו לילה והגיש תלונה.

bottom of page