top of page

شاشة حالة

כותרת המקרה

השחתת גלגלים

סוג מקרה

פגיעה ברכוש

תאריך המקרה

21.9.22

מקום ההתרחשות

סמרה

תאור המקרה

בעת פעילות ליווי רועים, הפעילים חנו סמוך לכביש לאום זוקא. כשחזרו לרכב, מצאו שהגלגלים השוחתו.

מספר התוקפים

לאום המותקפים

ישראלי

סוג הנשק

בלי

צורת טיפול השלטונות

bottom of page