top of page

شاشة حالة

כותרת המקרה

תקיפת רועי צאן

סוג מקרה

פציעה

תאריך המקרה

18.6.22

מקום ההתרחשות

אל-מוערג'את

תאור המקרה

רועה צאן ואחיינו הגיעו עם צאנם לשטח מרעה הנמצא במרחק של כ-400 מטרים מבתיהם בקהילת אל-מוערג'את-מזרח, שאליו הם מגיעים מדי יום. עם הגיעם נתקלו השניים במתנחל שחסם את דרכם. המתנחל הורה להם להסתלק ורועה הצאן רץ להזעיק עזרה. המתנחל הזעיק שני מתנחלים נוספים שהגיעו למקום במכונית ותקפו אותו באלות ובבעיטות. בינתיים הגיעו למקום פלסטינים שהזעיק אחיינו, וניסו להדוף בכוח את המתנחלים שתקפו אותו. המתנחלים הזעיקו למקום חיילים שהכו את הפלסטינים, עיכבו כמה מהם, אזקו את ידיהם, כיסו את עיניהם והעבירו אותם לנקודה שבה המתינו אמבולנסים של הסהר האדום. חלק מהתושבים שהוכו על-ידי המתנחלים נמלטו לכיוון אוהלי הקהילה שם טופלו על-ידי צוות של אמבולנס נוסף. ארבעה מהפצועים פונו לבית החולים הממשלתי ביריחו והחיילים עצרו ארבעה מהפלסטינים, שהוחזקו במעצר בכלא עופר למשך ארבעה ימים ושוחררו בערבות של 2,000 ש"ח כל אחד.
המידע באדיבות בצלם: https://www.btselem.org/hebrew/settler_violence_updates_list?f%5B2%5D=date%3A%28min%3A1655251200%2Cmax%3A1656547200%29#214338

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

אלות

צורת טיפול השלטונות

המתנחלים הזעיקו למקום חיילים שהכו את הפלסטינים, עיכבו כמה מהם, אזקו את ידיהם, כיסו את עיניהם והעבירו אותם לנקודה שבה המתינו אמבולנסים של הסהר האדום. חיילים עצרו ארבעה מהפלסטינים, שהוחזקו במעצר בכלא עופר למשך ארבעה ימים ושוחררו בערבות של 2,000 ש"ח כל אחד.

bottom of page