top of page

شاشة حالة

כותרת המקרה

תקיפת חקלאים פלסטינים

סוג מקרה

פציעה

תאריך המקרה

18.2.22

מקום ההתרחשות

סינג'ל

תאור המקרה

מתנחלים הגיעו רעולי פנים וחמושים באלות ובאקדחים לאדמת חקלאים פלסטינים, רדפו אחריהם, תקפו אותם באלות והפילו אותם ארצה. לאחר מכן התקרב אליהם שומר ההתנחלות ואיים כי אם יגיעו שוב לאדמה שלהם הם יותקפו שוב. לאחר כעשר דקות הגיע למקום אמבולנס ופינה אותם לבית החולים ברמאללה, שם נבדקו והתברר כי אחד מהם סבל מחבורות בחזה וביד שמאל, והשני מחבלה בעין שמאל ומחבורות ברגל שמאל. מידע באדיבות בצלם: https://www.btselem.org/hebrew/settler_violence_updates_list?f%5B2%5D=date%3A%28min%3A1644883200%2Cmax%3A1647302400%29&page=1#214080

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

אלות

צורת טיפול השלטונות

החקלאים הגישו תלונה במשטרת בנימין

bottom of page