top of page

شاشة حالة

כותרת המקרה

רעיית צאן באדמות פלסטיניות

סוג מקרה

פגיעה ברכוש

תאריך המקרה

10.8.22

מקום ההתרחשות

א-תוואני

תאור המקרה

שני מתנחלים הכניסו עדר של כ-60 ראשי צאן לאדמתו של חקלאי פלסטיני, מצפון-מזרח לא-תוואני. שוטרים וחיילים שהזעיק החקלאי למקום סירבו להרחיק את המתנחלים, בתואנה שמדובר באדמות מדינה. המתנחלים המשיכו לרעות את עדרם בחלקה במשך כשלוש שעות והצאן השחיתו עשרות שתילים. החקלאי הגיש תלונה במשטרת קריית ארבע. מידע באדיבות בצלם: https://www.btselem.org/hebrew/settler_violence_updates_list?f%5B2%5D=date%3A%28min%3A1659312000%2Cmax%3A1672531200%29&page=7#214555

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

צאן

צורת טיפול השלטונות

bottom of page