top of page

شاشة حالة

כותרת המקרה

תקיפה באבנים

סוג מקרה

פציעה

תאריך המקרה

29.12.22

מקום ההתרחשות

בורין

תאור המקרה

שלושה פלסטינים נפצעו קל מזריקת אבנים של מתנחלים בצמתים ליד יצהר, וטופלו על ידי הסהר האדום.

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

אבנים

צורת טיפול השלטונות

bottom of page