top of page

شاشة حالة

כותרת המקרה

חרישת אדמה פלסטינית

סוג מקרה

פגיעה ברכוש

תאריך המקרה

22.1.22

מקום ההתרחשות

בורקה (מחוז רמאללה)

תאור המקרה

חקלאים הגיעו לאדמותיהם וגילו שמתחלים כבר חרשו אותן. המתנחלים, שנכחו במקום, הזעיקו חיילים שהגיעו בארבעה ג'יפים צבאיים וירו רימוני גז מדמיע לעבר החקלאים ותושבים נוספים שהגיעו כדי להגן עליהם. כמה מהתושבים נפגעו משאיפת הגז. החיילים עצרו את אחד הצעירים בתואנה שתקף מתנחלים והוא שוחרר כעבור עשרים יום לאחר הפקדת ערבות. מידע באדיבות בצלם: https://www.btselem.org/hebrew/settler_violence_updates_list?date_from=2022-01-01&date_to=&location=&forces_present=0&olive_harvest=0&page=9#214071

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

בלי

צורת טיפול השלטונות

bottom of page