top of page

شاشة حالة

כותרת המקרה

הברחת עדר לתוך הכביש

סוג מקרה

פגיעה ברכוש

תאריך המקרה

13.10.22

מקום ההתרחשות

עין א-דיוכ

תאור המקרה

מתנחל הבריח עדרים ישר לתוך התנועה בכביש. שתי כבשים נפגעו מרכב שפגע בהן.

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

בלי

צורת טיפול השלטונות

bottom of page