top of page

شاشة حالة

כותרת המקרה

תקיפת בית באבנים

סוג מקרה

פציעה

תאריך המקרה

11.9.22

מקום ההתרחשות

בית פוריכ

תאור המקרה

כשמונה מתנחלים תקפו באבנים בית בתהליך בנייה, בעת שעבד במקום בעל הבניין ביחד עם פועל פלסטיני. המתנחלים ניפצו שלושה מחלונות הבית וכן את השמשה הקדמית ושמשה צדדית במכוניתו ואז השליכו שלושה רימוני גז מדמיע לעבר הבית ונמלטו מהמקום. מידע באדיבות בצלם: https://www.btselem.org/hebrew/settler_violence_updates_list?f%5B2%5D=date%3A%28min%3A1662681600%2Cmax%3A1663891200%29#214503

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

אבנים

צורת טיפול השלטונות

לאחר כחצי שעה הגיעו למקום חיילים, שהשליכו גם הם רימוני גז מדמיע לעבר תושבי הכפר שהתאספו באזור.

bottom of page