top of page

מסך מקרה

כותרת המקרה

השחתת רכוש

סוג מקרה

פגיעה ברכוש

תאריך המקרה

3.8.22

מקום ההתרחשות

אל-מוערג'את

תאור המקרה

מתנחלים הכניסו עדר בקר למטע הזיתים המגודר של משפחה פלסטינית הסמוך להקהילה. בני המשפחה הגיעו למטע במטרה לגרש את המתנחלים ותיעדו אותם, והמתנחלים גם הם תיעדו את בני המשפחה. בסופו של דבר עזבו בני המשפחה את המקום בשל חששם מאלימות המתנחלים. למחרת בבוקר גילו בני המשפחה כי המתנחלים השחיתו חלק מהגדר המקיפה את המטע, גנבו חלק מעמודי הגדר וכרתו 10 עצי זית.

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

בלי

צורת טיפול השלטונות

bottom of page