top of page

מסך מקרה

כותרת המקרה

יידוי אבנים על מכוניות

סוג מקרה

פגיעה ברכוש

תאריך המקרה

30.3.22

מקום ההתרחשות

ח'ירבת טובא

תאור המקרה

מתנחל הגיע עם עדר הצאן שלו לשטח מרעה שבו רעה אותה שעה רועה פלסטיני את צאנו, במרחק של כמאה מטר מביתו בח'ירבת טובא. המתנחל גירש אותו מהמקום. החקלאי אסף את צאנו וחזר לביתו. מאוחר יותר באותו יום שמע החקלאי רעשים מחוץ לביתו וכשיצא עם בני משפחה נוספים מצא שישה מתנחלים, מלווים בשלושה חיילים, שיידו אבנים על שתי מכוניות של המשפחה וניפצו את שמשותיהן.

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

אבנים

צורת טיפול השלטונות

כשבני המשפחה צעקו לעברם הרחיקו החיילים את המתנחלים מהמקום.

bottom of page