top of page

מסך מקרה

כותרת המקרה

תקיפת חקלאים

סוג מקרה

פציעה

תאריך המקרה

8.9.22

מקום ההתרחשות

סינג'ל

תאור המקרה

שבעה חקלאים תושבי סינג'ל הגיעו לאדמתם כדי לנטוע מאה שתילי זית בני 3 שנים שקיבלו כתרומה מהמועצה, בליווי נציגיה. לאחר שהחקלאים סיימו את נטיעת העצים, הגיעו למקום כעשרים מתנחלים, חלקם חמושים בנשק חם ואחרים באלות ומקלות, ואיימו עליהם. אחד המתנחלים עקר שתילים וזרק אותם על החקלאים. החקלאים סירבו לעזוב את המקום ואז תקפו אותם המתנחלים באלות, באבנים ובתרסיס פלפל. המתנחלים שברו את זרועו של חקלאי אחד, סדקו את גולגולתו של חקלאי נוסף, שברו אחת מצלעותיו והתיזו תרסיס פלפל בפניו; לחקלאי שלישי, הם שברו צלע והתיזו תרסיס פלפל בפנים. נוסף על כך המתנחלים תקפו שלושה מחברי המועצה, גרמו להם לחבלות והתיזו תרסיס פלפל בפניהם. המתנחלים גם ניפצו את שמשותיהן של ארבע מכוניות וגרמו נזק לשלדות של חלקן. לאחר שניידת משטרה וחיילים הגיעו למקום, נסוגו המתנחלים, ואמבולנס פלסטיני פינה שלושה מהפצועים לבתי חולים. חברי המועצה, שנפגעו קל יותר, טופלו במרפאת הכפר. החיילים ירו רימוני גז מדמיע לעבור תושבים שהגיעו לסייע לחקלאים, ולפחות שלושה מהם נפגעו משאיפת הגז.

סרטון המקרה: https://www.youtube.com/watch?v=GFvZHD5cXkU&ab_channel=btselem

מידע באדיבות בצלם: https://www.btselem.org/hebrew/settler_violence_updates_list?f%5B2%5D=date%3A%28min%3A1662076800%2Cmax%3A1663804800%29#214602

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

אלות

צורת טיפול השלטונות

bottom of page