top of page

מסך מקרה

כותרת המקרה

תקיפת רועה צאן

סוג מקרה

פציעה

תאריך המקרה

20.4.22

מקום ההתרחשות

חברון

תאור המקרה

רועה צאן בן 13 רעה את העדר של משפחתו המונה כמאה ראשי צאן בחלקה של המשפחה. חמישה נערים בני 14-12 מהתנחלות נכנסו לחלקה דרך פרצה בגדר, רדפו אחרי הצאן, יידו עליו אבנים, הרגו עז וגנבו עז אחרת. רועה הצאן מיהר לביתו כדי להזעיק עזרה ובדרך פגש חיילים שסירבו להתערב במתרחש. הוא הזעיק את אביו וחזר לחלקה, שם ריסס אחד מנערי המתנחלים גז פלפל בפניו. בינתיים הגיע אביו למקום והתלונן בפני חיילים שנכחו באזור על כך שלא מנעו את התקיפה ועל גניבת העז. לאחר כרבע שעה החזירו חיילים לחלקה את העז הגנובה. מידע באדיבות בצלם: https://www.btselem.org/hebrew/settler_violence_updates_list?f%5B2%5D=date%3A%28min%3A1650153600%2Cmax%3A1650844800%29#214179

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

גז פלפל

צורת טיפול השלטונות

bottom of page