top of page

מסך מקרה

כותרת המקרה

השחתת גדר תיל ושער מתכת

סוג מקרה

פגיעה ברכוש

תאריך המקרה

12.5.22

מקום ההתרחשות

חברון

תאור המקרה

מתנחלים הגיעו למפעל המתכת של משפחה פלסטינית בשכונת תל-רומיידה, שהושבת על-ידי הצבא לפני כעשרים שנה ואשר בסמוך אליו הוקמה ההתנחלות רמת ישי, והשחיתו את גדר התיל ואת שער המתכת. גם הפעם הגיעו למקום שלושה מבני המשפחה, שמחו על המתרחש בפני חיילים שהגיעו למקום. בני המשפחה הקימו מחדש את הגדר והשער. מידע באדיבות בצלם: https://www.btselem.org/hebrew/settler_violence_updates_list?f%5B2%5D=date%3A%28min%3A1652140800%2Cmax%3A1652745600%29#214277

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

בלי

צורת טיפול השלטונות

החיילים עיכבו אחד מבני המשפחה, אזקו את ידיו באזיקוני פלסטיק, והובילו אותו לכניסה להתנחלות רמת ישי. שוטרים שהגיעו למקום גבו את עדותו ושיחררו אותו לאחר כשעה.

bottom of page