top of page

מסך מקרה

כותרת המקרה

תקיפת רועי צאן

סוג מקרה

איום

תאריך המקרה

21.4.22

מקום ההתרחשות

כיסאן

תאור המקרה

שלושה מתנחלים הגיעו עם כלב לשטחי מרעה שבו רעו שלושה בני משפחה פלסטינים. המתנחלים צעקו על בני המשפחה, יידו עליהם אבנים ושיסו בהם את הכלב. אחד המתנחלים הזעיק למקום חיילים ואז החליטו הרועים לשוב לביתם מחשש שהמתנחלים יטפלו עליהם אשמת שווא של תקיפה והם יעצרו. מידע באדיבות בצלם: https://www.btselem.org/hebrew/settler_violence_updates_list?f%5B2%5D=date%3A%28min%3A1650499200%2Cmax%3A1651104000%29#214180

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

כלב

צורת טיפול השלטונות

bottom of page