top of page

מסך מקרה

כותרת המקרה

כריתת עצים

סוג מקרה

פגיעה ברכוש

תאריך המקרה

22.1.22

מקום ההתרחשות

דיר ניזאם

תאור המקרה

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

בלי

צורת טיפול השלטונות

החקלאי הזעיק למקום חיילים שהיו מוצבים בנקודה סמוכה והם בחנו את הנזקים והציעו לו להגיש תלונה בתחנת המשטרה. החקלאי בחר שלא להגיש תלונה בשל חוסר התוחלת שבכך.

bottom of page