top of page

מסך מקרה

כותרת המקרה

חפירה באדמות פלסטיניות

סוג מקרה

פגיעה ברכוש

תאריך המקרה

11.1.22

מקום ההתרחשות

אל-מזרעה אל-ר'רבייה

תאור המקרה

מתנחלים ביצעו עבודות חפירה בדחפור באדמות תושבי הכפר כהכנה לסלילת כביש בין ההתנחלות טלמון למאחז חרשה שהוקם ממזרח לכפר. מידע באדיבות בצלם: https://www.btselem.org/hebrew/settler_violence_updates_list?date_from=2022-01-01&date_to=&location=&forces_present=0&olive_harvest=0&page=8#213886

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

בלי

צורת טיפול השלטונות

למחרת הגיעו למקום אנשי המת"ק הפלסטיני, אשר פנו למת"ק הישראלי, שעצר את העבודות והציע לתושבים להגיש תלונה.

bottom of page