top of page

شاشة حالة

כותרת המקרה

פריצה למעיין

סוג מקרה

פגיעה ברכוש

תאריך המקרה

27.5.22

מקום ההתרחשות

קריות

תאור המקרה

מתנחלים הגיעו לאזור מעיין קריות. המתנחלים פרצו את דלת המעיין וחלקם שחו בו. מידע באדיבות בצלם: https://www.btselem.org/hebrew/settler_violence_updates_list?f%5B2%5D=date%3A%28min%3A1653436800%2Cmax%3A1654128000%29#214255

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

בלי

צורת טיפול השלטונות

חיילים שליוו אותם ירו רימוני גז מדמיע והשליכו רימוני הלם לעבר תושבי הכפר שניסו להגן על המקום מפני המתנחלים. אחד הרימונים גרם להתלקחות שריפה בשדה שעורה שטרם נקצר, שרף את כולו והסב לחקלאי נזק כספי כבד.

bottom of page