top of page

شاشة حالة

כותרת המקרה

דקירה וגניבת כבשים

סוג מקרה

פגיעה ברכוש

תאריך המקרה

3.5.22

מקום ההתרחשות

כפר מאלכ

תאור המקרה

ביומו השני של עיד אל-פיטר הובילו חקלאי ואחיינו את עדר הצאן שלהם, המונה 165 ראשי צאן, לשדה מרעה שמדרום לכפר מאלכ. לאחר שרעו את הצאן במשך כשלוש שעות, התיישבו השניים להכין לעצמם תה. אז הגיעו למקום כעשרה מתנחלים בשני טנדרים שנסעו במהירות רבה לעברם.
הרועים נבהלו וברחו מהמקום ומתנחלים רדפו אחריהם ברכבם. החקלאי ואחיינו התפצלו – האחד רכב על החמור שלו והשני ברח ברגל. האירוע נמשך יותר משעה, כשבמהלכו המתנחלים רדפו אחריהם ברכבם ובשלב מסוים הצטרפו אליהם ארבעה מתנחלים רכובים על סוסים וחמושים באלות. במהלך המרדף, דקרו המתנחלים כמה מהכבשים וגנבו 24 כבשים, 19 מתוכן הרות, וחמור אחד. הם הצליחו להימלט לכפר הסמוך דיר ג'ריר, אליו הגיעו מותשים וחבולים לאחר שנפלו כמה פעמים במהלך בריחתם.
מאוחר יותר באותו יום, ניסו חמישה מבני משפחה אחרת להגיע לשטח המרעה כדי לאסוף את הצאן, אך נאלצו לברוח לאחר שלמקום הגיעה קבוצה נוספת של כשלושים מתנחלים שאיימו לתקוף אותם. רק לאחר שג'יפ צבאי התקרב אליהם, הניחו המתנחלים לבני המשפחה. כשחזרו החמישה למכוניתם, הם ראו מתנחלים מנקבים את צמיגיה ומנפצים את שמשותיה כשחיילים עומדים במרחק של כעשרים מטרים ולא עושים דבר – גם לאחר שביקשו מהם להתערב. לאחר מכן לקחו המתנחלים חמור של אחד הרועים והעמיסו אותו על מכוניתם – עדיין בנוכחות החיילים שעמדו ולא עשו דבר. לאחר מכן עזבו המתנחלים והחיילים את המקום. מידע באדיבות בצלם: https://www.btselem.org/hebrew/settler_violence_updates_list?f%5B2%5D=date%3A%28min%3A1651276800%2Cmax%3A1651881600%29#214282

מספר התוקפים

לאום המותקפים

פלסטיני

סוג הנשק

סכין

צורת טיפול השלטונות

פעילים ישראלים הגיעו למקום וניסו לסייע לרועים להשיב את הכבשים. הם הזעיקו משטרה ושוטר אף סייר במאחז, אך אז חזר והודיע לאחד הפעילים שהכבשים לא נמצאו ושכדאי שבעליהן יגישו תלונה מסודרת.

bottom of page